top of page

Automatyczna dostępność cyfrowa
dla osób z niepełnosprawnościami
i wadami wzroku

Dostosowywanie plików PDF do standardu WCAG przy użyciu sztucznej inteligencji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

Logotyp - Fundusze Europejskie
Logotyp - Rzeczpospolita Polska
ncbr_logo.jpg
Logotyp - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
O usłudze
Zrzut ekranu strony z dokumentu PDF z zaznaczonymi różnymi kolorami obszarami znajdującymi się na stronie. Każdy kolor przedstawia inny element strukturalny. Na stronie występują elementy: artefakty (none), paragrafy (text), nagłówki stopnia 3 (h3), grafiki (figure), podpisy (caption).

Narzędzie do pracy z plikami PDF

WCAG AI zostało stworzone do zapewniania dostępności plików PDF poprzez dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wadami wzroku.

Aby zapoznać się z treścią dokumentu, osoby niewidome lub słabowidzące mogą korzystać z czytników ekranu (postać dźwiękowa) lub monitorów brajlowskich (alfabet Braille’a).

Aby było to możliwe, plik musi być odpowiednio przygotowany.

Możliwości WCAG AI:

 • OCR dokumentów, czyli przetworzenie postaci graficznej (skanów, zdjęć) na zwykły tekst,

 • Rozpoznawanie struktury dokumentów: nagłówków, sekcji, akapitów, list itp.,

 • Przypisanie odpowiednich tagów dla poszczególnych elementów,

 • Ustalenie właściwej kolejności odczytu,

 • Rozpoznanie struktury tabel,

 • Dodanie opisów alternatywnych, czyli opisanie w postaci tekstowej, co przedstawiają grafiki,

 • Zamiana wzorów matematycznych na postać tekstową,

 • Rozpoznanie elementów dekoracyjnych i innych tzw. artefaktów,

 • Ocena poziomu dostępności pliku zgodnie z wytycznymi WCAG.

Jak przebiega wdrożenie?

1.

Rozpoznanie potrzeb oraz wycena.

2.

Dostosowanie usługi do profilu działalności Zamawiającego.

3.

Wdrożenie on-premise i integracja z systemami Zamawiającego.

4.

Szkolenie z obsługi systemu.

5.

Kompleksowe szkolenie dotyczące dostępności cyfrowej. (opcjonalnie)

6.

Wsparcie techniczne przez cały okres świadczenia usługi.

rysunek.PNG

Chcesz dowiedzieć się jak i gdzie złożyć wniosek o grant na dofinansowanie?

Zapisz się do newslettera, a wyślemy Ci informacje!

Dziękujemy za zapis!

* Administratorem Twoich danych osobowych jest Sages sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Przetwarzamy Twoje dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu w celu organizacji wydarzenia do momentu zakończenia usługi, a jeśli zaznaczono odpowiednią zgodę do momentu jej wycofania – także w celu wysyłania informacji handlowych drogą mailową lub kontaktu telefonicznego w celach marketingowych (do momentu wycofania zgody). Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody (poprzez wiadomość na adres inkluzywni@sages.com.pl) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korzyści

Nowoczesne rozwiązania

WCAG AI to kompleksowe narzędzie, które obsługuje wiele aspektów dostępności jednocześnie. Dokładny zakres usługi jest ustalany indywidualnie na podstawie potrzeb Zamawiającego.

Dla kogo

Instytucje publiczne

zobowiązane do publikowania dostępnych dokumentów, w tym administracja publiczna, szkoły wyższe, instytucje oświatowe, spółki samorządowe.

Fundacje i stowarzyszenia

korzystające ze środków publicznych w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Firmy

chcące, aby ich klienci i pracownicy z niepełnosprawnościami mogli mieć pełen dostęp do zasobów i oferty organizacji.

Pozostałe instytucje

korzystające ze środków publicznych, które zobowiązane są do publikowania dokumentów zgodnych ze standardem WCAG 2.1.

Wydarzenia

Minione wydarzenia

Bezpłatny audyt

Masz dokumenty do dostosowania zawierające wykresy, diagramy, wzory matematyczne? Elementy te zostaną również przedstawione w dostępnej formie. W przypadku trudniejszych form graficznych zawierających dane statystyczne zostaną opracowane dodatkowe struktury przedstawiające te dane w formie alternatywnej, na przykład tabelarycznej. Pamiętaj jednak że im bardziej skomplikowany dokument, tym wyższy koszt i czas realizacji.

Przykład wykresu słupkowego z wygenerowanym automatycznie opisem alternatywnym – ‘The plot is a bar chart and is entitled Age and Class of Titanic Passengers. X axis is entitled ‘Class’. Y axis is entitled ‘Mean Age’ etc. X axis labels are First, Second, Third. Y axis minimum value is 0, while maximum value is 40. Value of "First" is 38, "Second" is "30" and "Third" is 25.
Przykład grafiki z wygenerowanym opisem automatycznym za pomocą sztucznej inteligencji – ‘Photo of a hummingbird sitting on a branch’.
Zrzut ekranu zawierający złożoną tabelę - tabela posiada scalenia w obrębie wiersza nagłówkowego.

Zapytaj o wycenę lub bezpłatny audyt

Z każdym klientem zawieramy umowę, która określa indywidualne warunki dla każdej instytucji. To klient decyduje czy interesuje go jednorazowe dostosowanie puli dokumentów, stała współpraca czy dodatkowy pakiet szkoleń dla pracowników.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego rozwiązania, które umożliwia automatyczne dostosowanie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych do standardów dostępności, w szczególności do zaleceń w zbiorze dokumentów WCAG, warunkujących ich czytelność osobom z różnego typu niepełnosprawnościami.
Opracowany system charakteryzuje się rozwiązaniami z obszaru uczenia maszynowego / sztucznej inteligencji, pozwalającymi na:

 1. Automatyczne rozpoznanie struktury dokumentów, a więc określenie na podstawie źródłowego dokumentu tekstowego lub jego obrazu graficznego kluczowych elementów, takich jak: tytuł, podtytuł, nagłówki poszczególnych stopni, rozpoznanie poszczególnych paragrafów tekstu i ich kolejność, a także kolejność występowania w tekście elementów nietekstowych (obrazy, tabele, ilustracje),

 2. Automatyczne wygenerowanie ekwiwalentów tekstowych poszczególnych elementów dokumentu,

 3. Automatyczne łączenie trudnych słów, pojęć, sformułowań i skrótów występujących w tekstach dokumentów z ich odnośnikami referencyjnymi lub definicyjnymi. Rezultat projektu będzie oferowany jako:

 • rozwiązanie działające on-premise, wdrażane u docelowego klienta, z możliwością integracji z innymi jego systemami,

 • rozwiązanie w modelu Software as a Service (SaaS), a więc usługa internetowa umożliwiająca dostęp do niej zainteresowanym klientom i przesyłanie dokumentów, które mają być poddane automatycznemu dostosowaniu do standardów WCAG.

Wartość projektu: 4 554 595,59 PLN
Wartość dofinansowania: 3 543 961,03 PLN

Contact
ncbr_logo.jpg
Przejdź na stronę Sages
Logotyp – Fundusze Europejskie
bottom of page