top of page

Dostosowujemy cyfrowe dokumenty
do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Pomagamy zapewnić dostępność i zgodność ze standardem WCAG z pomocą sztucznej inteligencji

Logotyp - Fundusze Europejskie
Logotyp - Rzeczpospolita Polska
ncbr_logo.jpg
Logotyp - Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.

O usłudze
Zrzut ekranu strony z dokumentu PDF z zaznaczonymi różnymi kolorami obszarami znajdującymi się na stronie. Każdy kolor przedstawia inny element strukturalny. Na stronie występują elementy: artefakty (none), paragrafy (text), nagłówki stopnia 3 (h3), grafiki (figure), podpisy (caption).

Pracujemy
ze skomplikowanymi dokumentami np. PDF

W wielu przypadkach samodzielne przygotowanie dużej liczby dostępnych dokumentów przeznaczonych do publikacji w sieci lub wykorzystania w projekcie może być trudne lub niemożliwe. Najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie tego zadania wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej, gdy:

 • w instytucji brakuje odpowiednio przeszkolonej kadry,

 • kadra jest w pełni obciążona podstawowymi obowiązkami i brakuje czasu na samodzielne dostosowywanie dokumentów,

 • dokumenty są zbyt skomplikowane do samodzielnego przygotowania,

 • duża liczba dokumentów przekracza możliwości kadrowe instytucji.

Dzięki temu, że nasz zespół składający się z osób od lat dostosowujących dokumenty jest wspierany przez najnowsze technologie oparte na uczeniu maszynowym, NLP i AI jesteśmy w stanie wykonać to zadanie szybciej i taniej.

Sprawdź, w jaki sposób realizujemy nasze usługi ↓

1.

Weryfikacja

Weryfikujemy dostępność dokumentów przy użyciu autorskich rozwiązań opartych na doświadczeniu naszego zespołu.

2.

Ustrukturyzowanie

Dokument otrzymuje odpowiednią strukturę umożliwiającą nawigację przy wykorzystaniu technologii asystujących osobom z niepełnosprawnością.

3.

Kontrast

Jeżeli jest to konieczne, kolorystyka dokumentu jest poprawiana w celu zapewnienia odpowiedniego kontrastu.

4.

Opisy alternatywne dla grafik

Każda grafika otrzymuje opis zawierający informacje dotyczące zawartości obrazu / grafiki / zdjęcia, który osoby niewidome mogą odczytać za pomocą oprogramowania udźwiękawiającego i/lub za pomocą alfabetu brajlowskiego na monitorze brajlowskim.

5.

Złożone struktury

W przypadku gdy w dokumencie występują wykresy, diagramy, wzory matematyczne, elementy te zostaną również przedstawione w dostępnej formie.

6.

Właściwy format pliku

Dokument zostaje zapisany w jak najbardziej odpowiednim formacie np. PDF.

rysunek.PNG
Wydarzenia

Chcesz dowiedzieć się jak i gdzie złożyć wniosek o grant na dofinansowanie?

Zapisz się do newslettera, a wyślemy Ci informacje!

Dziękujemy za zapis!

* Administratorem Twoich danych osobowych jest Sages sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 62c. Przetwarzamy Twoje dane tj. imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu w celu organizacji wydarzenia do momentu zakończenia usługi, a jeśli zaznaczono odpowiednią zgodę do momentu jej wycofania – także w celu wysyłania informacji handlowych drogą mailową lub kontaktu telefonicznego w celach marketingowych (do momentu wycofania zgody). Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wycofania zgody (poprzez wiadomość na adres inkluzywni@sages.com.pl) oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Korzyści

Szybciej, taniej i dokładniej

Kompleksowo zadbamy o dostępność Państwa dokumentów, tak by każda osoba z niepełnosprawnością miała dostęp do wszystkich informacji, a nie tylko do ich części. Skala i zakres współpracy z organizacją będzie zależał od jej indywidualnych potrzeb.

Nasi klienci

Instytucje publiczne

zobowiązane do publikowania dostępnych dokumentów, w tym administracja publiczna, szkoły wyższe, instytucje oświatowe, spółki samorządowe.

Fundacje i stowarzyszenia

korzystające ze środków publicznych w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Firmy

chcące, aby ich klienci i pracownicy z niepełnosprawnościami mogli mieć pełen dostęp do zasobów i oferty organizacji.

Pozostałe instytucje

korzystające ze środków publicznych, które zobowiązane są do publikowania dokumentów zgodnych ze standardem WCAG 2.1.

Bezpłatny audyt

Masz dokumenty do dostosowania zawierające wykresy, diagramy, wzory matematyczne? Elementy te zostaną również przedstawione w dostępnej formie. W przypadku trudniejszych form graficznych zawierających dane statystyczne zostaną opracowane dodatkowe struktury przedstawiające te dane w formie alternatywnej, na przykład tabelarycznej. Pamiętaj jednak że im bardziej skomplikowany dokument, tym wyższy koszt i czas realizacji.

Przykład wykresu słupkowego z wygenerowanym automatycznie opisem alternatywnym – ‘The plot is a bar chart and is entitled Age and Class of Titanic Passengers. X axis is entitled ‘Class’. Y axis is entitled ‘Mean Age’ etc. X axis labels are First, Second, Third. Y axis minimum value is 0, while maximum value is 40. Value of "First" is 38, "Second" is "30" and "Third" is 25.
Przykład grafiki z wygenerowanym opisem automatycznym za pomocą sztucznej inteligencji – ‘Photo of a hummingbird sitting on a branch’.
Zrzut ekranu strony dokumentu z zaznaczonymi obszarami - tekst, grafika, podpis grafiki. Grafiki przedstawiają wykresy, diagramy. W treści znajdują się formuły matematyczne.
Zrzut ekranu zawierający złożoną tabelę - tabela posiada scalenia w obrębie wiersza nagłówkowego.

Zapytaj o wycenę lub bezpłatny audyt

Z każdym klientem zawieramy umowę, która określa indywidualne warunki dla każdej instytucji. To klient decyduje czy interesuje go jednorazowe dostosowanie puli dokumentów, stała współpraca czy dodatkowy pakiet szkoleń dla pracowników.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka.
Celem projektu jest wytworzenie innowacyjnego rozwiązania, które umożliwia automatyczne dostosowanie dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych do standardów dostępności, w szczególności do zaleceń w zbiorze dokumentów WCAG, warunkujących ich czytelność osobom z różnego typu niepełnosprawnościami.
Opracowany system charakteryzuje się rozwiązaniami z obszaru uczenia maszynowego / sztucznej inteligencji, pozwalającymi na:

 1. Automatyczne rozpoznanie struktury dokumentów, a więc określenie na podstawie źródłowego dokumentu tekstowego lub jego obrazu graficznego kluczowych elementów, takich jak: tytuł, podtytuł, nagłówki poszczególnych stopni, rozpoznanie poszczególnych paragrafów tekstu i ich kolejność, a także kolejność występowania w tekście elementów nietekstowych (obrazy, tabele, ilustracje),

 2. Automatyczne wygenerowanie ekwiwalentów tekstowych poszczególnych elementów dokumentu,

 3. Automatyczne łączenie trudnych słów, pojęć, sformułowań i skrótów występujących w tekstach dokumentów z ich odnośnikami referencyjnymi lub definicyjnymi. Rezultat projektu będzie oferowany jako:

 • rozwiązanie działające on-premise, wdrażane u docelowego klienta, z możliwością integracji z innymi jego systemami,

 • rozwiązanie w modelu Software as a Service (SaaS), a więc usługa internetowa umożliwiająca dostęp do niej zainteresowanym klientom i przesyłanie dokumentów, które mają być poddane automatycznemu dostosowaniu do standardów WCAG.

Wartość projektu: 4 554 595,59 PLN
Wartość dofinansowania: 3 543 961,03 PLN

Contact
ncbr_logo.jpg
Przejdź na stronę Sages
Logotyp – Fundusze Europejskie
bottom of page